Gamma

Ekipmanlar

- Alt kol destek kolu
- Tek basınçlı pnomatik sistem
- I/O Su giriş vanası 1/2\\\"
- Hava giriş vanası 1/2\\\"
- Elektrikli pedal
- Termik şalter
- Su debimetresi
- Besleme gerilimi 400 V

Opsiyonlar

- 220 V ile besleme (yalnız AC)
- Disk bileme grupları
- Çift tahrikli diferansiyel sürme
- Çift tahrik disk ten sürme
- Boyuna dikiş kaynak